Skip to content

Produkcja cementu glinowego metoda spiekania mieszaniny surowców.

4 miesiące ago

314 words

Produkcja cementu glinowego metodą spiekania mieszaniny surowców. Przygotowywanie mieszaniny surowcowej jest odmienne niż przy metodzie topienia. Surowy boksyt i wapień suszy się oddzielnie w suszarniach bębnowych i następnie dozuje w odpowiednim stosunku ilo-ściowym do młyna rurowego. W młynie mieszanina surowców rozmiela się na mączkę i dokładnie miesza. Zmielony materiał podaje się do zwilżaczek i formuje w kształtki ma prasach. Wypalanie klinkieru glinowego przeprowadza silę przeważnie w piecach kręgowych l~b tunelowych. W temperaturze wypalania wynoszącej 1 200 + 1 300°C następuje spiekanie, to znaczy częściowe stopienie się wypalonego materiału. W tych warunkach zachodzą te same reakcje i powstają te same minerały klinkieru glinowego co i przy metodzie topienia. Rożnica polega na tym, że w piecu elektrycznym w wysokiej temperaturze i całkowicie stopionym materiale reakcje zachodzą momentalnie, podczas gdy w piecu kręgowym lub tunelowym minerały klinkierowe tworzą się znacznie wolniej. Reakcje bowiem przebiegają początkowo pomiędzy składnikami w stanie stałym, a dopiero w końcu proces odbywa się w materiale spieczonym. Otrzymany klinkier wyładowuje się z pieca i składuje. Produkcja metodą spiekania jest znacznie tańsza niż metodą topienia, a otrzymany produkt jest prawie tej samej jakości. Największa trudność przy metodzie spiekania klinkieru glinowego sprawia różnica pomiędzy temperaturą spiekania i topnienia masy surowcowej, która jest mała i w zależności od składu chemicznego masy wynos! 80+100°C. Trudne więc jest regulowanie temperatury spiekania z taką dokładnością, aby nie dopuścić do stopienia się, a tym samym do zbrylenia się materiału w piecu. Z tego samego powodu nie stosuje się na ogół do wypalania klinkieru glinowego pieców szybowych i obrotowych. Łatwo topienie się materiału w strefie spiekania prowadzi do powstanie napieków i narostów na wykładzinie pieca. [podobne: mieszaniny eutektyczne , cement glinowy , castorama żory ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żory cement glinowy mieszaniny eutektyczne