Skip to content

Procesy zachodzace przy wiazaniu i twardnieniu cementu glinowego

4 miesiące ago

188 words

Procesy zachodzące przy wiązaniu i twardnieniu cementu glinowego. W wyniku działania wody na cement glinowy zachodzi najpierw hydratacja glinianów, a przede wszystkim glinianu jedno-wapniowego. W normalnej temperaturze powstaje uwodniony glinian jednowapniowy CaO• AhOa . 10H20, w pustaci żelu. Związek ten rozpada się na szybko krystalizujący uwodniony glinian dwuwapniowy 2CaO . AhO 8H20 oraz wodorotlenek wapniowy AI(OH)3. Uwodniony glinian dwuwapniowy krystalizuje w układzie heksagonalnym , jego kryształy mają postać igieł lub płytek. Podstawową więc masą stwardniałego cementu glinowego stanowią uwodnione gliniany i wodorotlenek glinowy. Gelenit (2GaO• AhOa . Si02) wchodzący w skład cementu glinowego nie ulega hydratacji, nie bierze też udziału w wiązaniu i twardnieniu cementu. Większa ilość tego minerału jest więc balastem zmniejszającym wytrzymałość cementu. Krzemian dwuwapniowy (2CaO• Si02) hydratyzuje powoli, przez co również zmniejsza wartość użytkową cementu glinowego, jako tworzywa wybitnie szybko twardniejąco. Im więcej będzie krzemionki w surowcach, tym więcej powstanie w cemencie minerałów mało aktywnych lub całkowicie obojętnych. [hasła pokrewne: chemifarb , castorama cieszyn zewnętrzne , castorama cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur castorama cieszyn chemifarb