Skip to content

Próbki powinny byc tak ustawione, aby nie stykaly sie ze soba

3 miesiące ago

302 words

Próbki powinny być tak ustawione, aby nie stykały się ze sobą. Naczynie wraz z próbkami wstawia się do drugiego naczynia z wrzącą wodą na okres 2 godzin. Zwierciadło wrzącej wody powinno znajdować się kilka centymetrów poniżej poziomu siatki. Po zakończeniu naparzania próbek określa się stan struktury czerepu (ilość odprysków, średnica itp. ). Dla wyrobów klinkierowych przeprowadza się analogiczne badania przez okres 6 godzin w 3 kolejnych dniach. 4. 3. METODY UNIESZKODLIWIANIA GRUBOZIARNISTEGO WĘGLANU I TLENKU WAPNIOWEGO W SUROWCACH I WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ Gruboziarnistą domieszkę węglanu wapniowego w surowcach i gotowych wyrobach unieszkodliwia się różnymi metodami podczas procesu technologicznego produkcji. Stosowane metody można podzielić na dwie podstawowe grupy: – metody mechaniczne; – metody chemiczne i fizykochemiczne. Do, metod mechanicznych zaliczamy usuwanie marglu za pomocą pławienia surowców ilastych, usuwanie za pomocą walc w eliminacyjnych, rozdrabnianie grubych ziarn marglu podczas przerobu surowców metodą plastyczną na agregatach składających się z ciężkich maszyn ceramicznych oraz rozdrabnianie surowców wraz z marglem w stanie suchym za pomocą dezyntegratorów, młynów różnego rodzaju itp. urządzeń. Jedną z najstarszych i najskuteczniejszych metod mechanicznych usuwania gruboziarnistego marglu z surowców ilastych ceramiki budowlanej jest pławienie ich w odpowiednich zbiornikach (basenach), a następnie odwadnianie. Surowiec przeprowadza się z wodą w stan ciekłej gęstwy, przy czym wszystkie cięższe i gruboziarniste domieszki osiadają na dnie jednego zbiornika. Oddzieloną masę płynną, zawierającą wzbogacony surowiec ilasty, przepompowuje się lub przepuszcza ; do drugiego zbiornika (osadnika), w którym ulega ona odwodnieniu. Metoda ta, pomimo że jest bardzo skuteczna, może być stosowana tylko na małą skalę z uwagi na pracochłonność operacji z nią związanych (kosztowne inwestycje). Z powyższych względów metoda ta została zaniechana w nowoczesnych zakładach ceramiki budowlanej. [hasła pokrewne: castorama łódź wydawnicza, psk4 lublin, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama łódź wydawnicza psk4 lublin zawidawie