Skip to content

Powyzsze czynniki nieraz sa powodem bardzo opóznionego procesu hydratacji tlenku wapniowego w gotowych wyrobach, po ich zetknieciu sie z wilgocia zawarta w atmosferze

2 miesiące ago

190 words

Powyższe czynniki nieraz są powodem bardzo opóźnionego procesu hydratacji tlenku wapniowego w gotowych wyrobach, po ich zetknięciu się z wilgocią zawartą w atmosferze. W praktyce proces ten może przebiegać w wyrobach ceramiki budowlanej nawet p rzez okres kilku miesięcy i występować już w gotowych obiektach budowlanych. Do dalszych węglanów występujących rzadziej i w mniejszych ilościach w surowcach ilastych ceramiki budowlanej należy zaliczyć dolomit CaC03 MgC03 i magnezyt MgC03. Dolomit stanowi sól podwójną węglanu wapniowego i, magnezowego. Minerał ten często zawiera izomorficzną domieszkę żelaza, czasem manganu, a rzadziej cynku, niklu, kobaltu i ołowiu. Ma połysk szklisty, jest bezbarwny, biały, żółtawy lub brunatny, twardość 3,5-4, ciężar właściwy od 2,8 do 3,0 Glcm3. Dolomit krystalizuje w układzie trygonalnym, tworząc kryształy o pokroju rombowym i bardzo dobrej łupliwości. Występuje w skupieniach krystaliczno-ziarnistych, częs to porowatych, zbitych, rzadziej nerkowatych lub kulistych. Przy ogrzewaniu do wysokich temperatur dolomit dysocjuje w dwóch etapach: lub jak niektórzy autorzy podają z tworzeniem się pośrednio zasadowego węglanu magnezowego. [hasła pokrewne: promostal, cement glinowy, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy pokrycia dachowe promostal