Skip to content

Pluczka sluzy do adsorpcji siarkowodoru uchodzacego wraz z dwutlenkiem wegla i wilgoci

5 miesięcy ago

275 words

Płuczka służy do adsorpcji siarkowodoru uchodzącego wraz z dwutlenkiem węgla i wilgoci. Zapobiega to dużym błędom przy oznaczaniu. Po wsypaniu naważki do naczynka, wlewa się do pojemnika przy zamkniętym kurku szklanym kwas solny i po złożeniu aparatu waży się go z dokładnością ± 0,01 G na wadze laboratoryjnej. Następnie ostrożnie otwiera się kurek i powoli wkrapla kwas solny, tak aby reakcja rozkładu węglanów nie przebiegała zbyt burzliwie. Po całkowitym wlaniu kwasu zamyka się kurek i pozostawia aparat aż do czasu, gdy przestaną, wydzielać się pęcherzyki CO2. Po zakończeniu reakcji i ostudzeniu aparatu przedmuchuje się go powietrzem przez rurkę i płuczkę w celu usunięcia resztek dwutlenku węgla, a następnie ponownie waży się. Przy małych zawartościach węglanów oznaczenie ilościowe :węglanów tą metodą daje wyniki obarczone bardzo dużym błędem. Uziarnienie węglanu wapniowego, tzw. marglu, omacza się w surowcach ilastych ceramiki budowlanej za pomocą analizy sitowej na mokro, tzn. wypłukuje się wodą na sicie o et; 0,06 mm z odważonej próbki surowca (100 g) zawartość drobnych frakcji. W pozostałości można dodatkowo oznaczyć przez rozsianie na dalszych sitach ilościową zawartość węglanów oraz ich uziarnienie. Badanie szkodliwego działania marglu w gotowych wyrobach lub wypalonych kształtkach przeprowadza się przez poddanie ich działaniu pary wodnej przez określony czas i dokonanie obserwacji zmian, jakie zaszły w strukturze czerepu. W tym celu umieszcza się próbki w przykrytym naczyniu metalowym bez dna na siatce o prześwicie oczek co najmniej 10 mm. [przypisy: zastosowanie cementu, pokrycia dachowe, castorama żory ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żory pokrycia dachowe zastosowanie cementu