Skip to content

Oznaczenie wspólczynnika K nie pozwala w zupelnie pewny sposób ustalic mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej i moze byc tylko dla porównania uzupelnieniem innych badan

2 miesiące ago

277 words

Oznaczenie współczynnika K nie pozwala w zupełnie pewny sposób ustalić mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej i może być tylko dla porównania uzupełnieniem innych badań. Szczególnie dla wyrobów, które zawierają dużą ilość tlenku wapniowego w masie czerepu w postaci pylastej, współczynnik K daje wyniki niezgodne. Powodem tego jest wypłukiwanie wodorotlenku wapniowego z czerepu wyrobu podczas gotowania, wskutek czego wynik oznaczenia nasiąkliwości może być zaniżony. Pewną modyfikacją współczynnika K jest współczynnik ustalony w postaci wzoru K = n•S gdzie: n – objętość porów, S – współczynnik nasycenia. Przyjęto na podstawie badań praktycznych, że wyroby ceramiki budowlanej wykazujące współczynnik K w granicach od 0,0 do 0,1 są całkowicie mrozoodporne i wytrzymują 100 cyklów zamrożenia; od 0,1 do 0,3 -bardzo odporne na działanie mrozu (wytrzymują 50 cyklów zamrożenia); od 0,3 do 0,4 – mrozoodporne (wytrzymują co najmniej 25 cyklów zamrożenia). Jednak po bliższym rozważeniu wartości tego współczynnika okazuje się, że wyraża on objętość wody wchłoniętej przez materiał w temperaturze pokojowej, co nie może być dokładnym wskaźnikiem mrozoodporności z uwagi na wpływ wielu czynników ubocznych na nasycalność czerepu w tych warunkach. Stosuje się też niekiedy metodę badania mrozoodporności przez krystalizację soli w porach i kapilarach. Używa się do tego celu roztworu siarczanu sodowego, który posiada zdolność tworzenia hydratu dziesięciowodnego N a2S04 10H20 w temperaturze ok. 30°C, zwiększając przy tym znacznie swoją objętość. Praktycznie przeprowadza się to badanie nasycając kilkakrotnie próbki roztworem Na2S04 i po wysuszeniu w temperaturze 105°C poddaje się je ponownie działaniu wilgoci. [podobne: produkcja cementu, castorama cieszyn, styropak ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama cieszyn produkcja cementu styropak