Skip to content

Niewatpliwie bardzo duzy wplyw na te procesy ma obecnosc domieszki weglanów w surowcach, szczególnie weglanu magnezowego

3 miesiące ago

226 words

Niewątpliwie bardzo duży wpływ na te procesy ma obecność domieszki węglanów w surowcach, szczególnie węglanu magnezowego. Ogólnie można stwierdzić, że dokładna znajomość składu chemicznego surowców, warunków wypalania oraz przebiegu procesu dysocjacji termicznej związków siarki zawartych w surowcach pozwala na prawidłowe ustawienie procesu technologicznego produkcji, przy którym otrzymuje się wyroby ceramiki budowlanej o możliwie najmniejszej zawartości szkodliwych związków siarki. Osobnym zagadnieniem jest powstawanie rozpuszczalnych siarczanów w toku użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych. Istnieje szereg poglądów na temat procesów chemicznych przebiegających w materiałach budowlanych pod wpływem czynników zewnętrznych. Nie są one jednak jeszcze definitywnie wyjaśnione. Jak podano już poprzednio, pod wpływem dwutlenku węgla z otoczenia mogą w czerepie wyrobu ceglarskiego powstać nowe związki siarczanowe z wolnych tlenków i z wiązków siarki. W przedstawionym przypadku z siarczanu wapniowego (gipsu), wolnego tlenku magnezowego i dwutlenku węgla powstał drogą podwójnej wymiany siarczan magnezowy. Stwierdzono, że takie procesy mogą przebiegać w wyrobach ceglarskich wbudowanych w elementy budowlane, szczególnie gdy znajdują się one w atmosferze zasobnej w dwutlenek węgla (okręgi przemysłowe). Inną przyczyną powstawania rozpuszczalnych siarczanów w gotowych wyrobach mogą być reakcje zachodzące pomiędzy czerepem a betonem (zaprawą, wyprawą) stykającymi się bezpośrednio ze sobą. [hasła pokrewne: promostal, psk4 lublin, parapety z kamienia ]

Powiązane tematy z artykułem: parapety z kamienia promostal psk4 lublin