Skip to content

Niektóre z powyzszych zwiazków ulegaja rozpuszczeniu w fazie szklistej czerepu, dajac niskotopliwe mieszaniny eutektyczne

6 miesięcy ago

225 words

Niektóre z powyższych związków ulegają rozpuszczeniu w fazie szklistej czerepu, dając niskotopliwe mieszaniny eutektyczne. Ogólnie można stwierdzić, że domieszka węglanu wapniowego w postaci pylastej i w ilości powyżej 101)/0 w surowcach ilastych działa jako topnik obniżający temperaturę topnienia surowca i zmniejszający jego interwał pomiędzy temperaturą spiekania i temperaturą topnienia. Ma to bardzo ważny wpływ na przydatność takich surowców do produkcji niektórych asortymentów ceramiki budowlanej, co omówiono bliżej w następnym rozdziale. Specyficzne warunki dysocjacji termicznej węglanu wapniowego w masie surowców ilastych mają również wpływ na proces hydratacji tlenku wapniowego w wypalonym wyrobie ceramicznym. Aktywność tego procesu jest zależna między innymi od: – temperatury wypalania wyrobów i zaawansowania w nich procesu dysocjacji termicznej węglanu wapniowego; – aktywności tlenku wapniowego występującego w czerepie, tj. od i lości zanieczyszczeń towarzyszących węglanowi wapniowemu w surowcu i stopnia ich przereagowania w procesie wypalania wyrobu; – wielkości ziarn tlenku wapniowego i ich powierzchni; – porowatość względnej czerepu wyrobu i struktury porów w nim występujących. Zależność pomiędzy ciężarem objętościowym, wielkością kryształów dysocjującego węglanu wapniowego i temperaturą ogrzewania a porowatością tlenku wapniowego i jego powierzchnią swobodną. [więcej w: wyceny parapety z kamieniaów, parapety z kamienia, cement glinowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy parapety z kamienia produkcja cementu