Skip to content

Metody rozsypowe

4 tygodnie ago

152 words

Metody rozsypowe, polegające na stapianiu boksytu, wapienia (anhydrytu) i koksu w piecu elektrycznym. W grupie tej należy wymienić opracowaną w Polsce metodę otrzymywania tlenku glinu z wytopionego w piecu szybowym samorozsypującego się żużla glinowo-wapniowego (K. Axerman, B. Żmudziński, S. Żurakowski). Metoda ta wypróbowana na skalę półtechniczną nadaje się do twardych boksytów diasporowych (np. rumuńskich) nie dających się przerobić metodą Bayera. W omówionych wyżej metodach uzyskuje się aluminium z surowców poprzez tlenek glinu. W ostatnim czasie czynione są próby otrzymywania aluminium z rud z ominięciem fazy otrzymywania tlenku glinu. I tak przez ogrzewanie boksytu w łukowym piecu elektrycznym można otrzymać aluminium, zanieczyszczone jednakże domieszkami. Uwolnienie od tych domieszek dokonuje się w atmosferze chloru poprzez AlC12. Doświadczenia w tym kierunku na skalę półprzemysłową dokonują obecnie firmy: kanadyjska Alcan oraz francuska Pechiney i Ugine. [przypisy: MAKIJAŻ PERMANENTNY METODĄ WŁOSKOWĄ, pokrycia dachowe, Oporniki granitowe ]

Powiązane tematy z artykułem: MAKIJAŻ PERMANENTNY METODĄ WŁOSKOWĄ Oporniki granitowe pokrycia dachowe