Skip to content

METODY PODWYZSZENIA MROZOODPORNOSCI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ

6 miesięcy ago

248 words


METODY PODWYŻSZENIA MROZOODPORNOŚCI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ .Metody podwyższenia mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej polegają przede wszystkim na odpowiednich zabiegach technologicznych w toku procesu produkcji. Stwierdzono między innymi, że zasadniczy i znaczny wpływ na mrozoodporność wyrobów mają następujące czynniki: – naturalna homogenizacja surowca ilastego podczas hałdowania, co umożliwia lepszy przerób masy i ,przyczynia się do zwiększenia mrozoodporności wyrobów; – dobry przerób w przypadku stosowania masy roboczej wieloskładnikowej; – dobranie właściwej kolejności maszyn w zestawie przeróbczym; stwierdzono np. , że przy zastosowaniu przerobu na gniotowniku i w mieszarce wyroby miały niższą mrozoodporność niż przy przerobie na walcach i przecieraku; – nawilżanie surowca ilastego na walcach bez następującej po tym homogenizacji, co powoduje powstawanie w wyrobach struktury i zmniejszenie ich mrozoodporności; – uziarnienie mas y odpowiednio dobrane, co może przyczynić się w znacznym stopniu do zwiększenia mrozoodporności; – przerób masy sztywnej (za mało nawilżonej), co obniża mrozoodporność wyrobów; – odpowietrzenie masy składającej się z niektórych rodzajów surowców ilastych, co może wpływać ujemnie na mrozoodporność wyrobów; – zastosowanie angoby, np. do pokrywania dachówek, co może w niektórych przypadkach obniżyć mrozoodporność wyrobów; stwierdzono to szczególnie przy stosowaniu angobowania metodą mokrą; – wyższa temperatura wypalania oraz dłuższy okres wypalania, gdyż mają one dodatni wpływ na mrozoodporność wyrobów; atmosfera wypalania też ma znaczenie dla mrozoodporności wyrobów. [patrz też: promostal, stal bud skoczów, neonet pszczyna ]

Powiązane tematy z artykułem: neonet pszczyna promostal stal bud skoczów