Skip to content

Metody nierozsypowe

2 miesiące ago

157 words

Metody termiczne: a. Metody nierozsypowe polegające na spiekaniu w piecach obrotowych surowca z sodą i wapieniem, lub samą sodą lub samym wapieniem. Podobną metodę dla polskich surowców opracował J. Kwiatkowski. b. Metody rozsypowe na drodze spiekania w piecach obrotowych, polegające na przemianie ortokrzemianów wapnia. Metodę tę, zapoczątkowaną we Francji, opracował w Polsce J. Grzymek; stosuje się ją w cementowni Groszowice w oparciu o łupki z Nowej Rudy i pyły z Elektrowni w Turoszowie, z których otrzymuje się obok tlenku glinu. cement szybkosprawny. Odmianą tej metody jest metoda kompleksowa otrzymywania tlenku glinu, kwasu siarkowego i cementu K. Axer7n1a1lJa, B. Żmudzińskiego. Zofii Orman i Z. Musienki, w której jako surowiec stosuje się argilit z Nowej Rudy, a zamiast wapienia – anhydryt. Metoda ta, wobec odkrycia bogatych złóż siarki w Tarnobrzegu, nie doczekała się realizacji w skali przemysłowej. c. [hasła pokrewne: chemifarb, castorama cieszyn okienne, castorama cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama cieszyn cement glinowy chemifarb