Skip to content

Metoda ta ma te zalete, ze pozwala ustalic w sposób szybki i nieniszczacy zmiany strukturalne wewnatrz próbki, które innymi metodami sa trudne do zidentyfikowania

2 miesiące ago

233 words

Metoda ta ma tę zaletę, że pozwala ustalić w sposób szybki i nieniszczący zmiany strukturalne wewnątrz próbki, które innymi metodami są trudne do zidentyfikowania. Można przy tym ustalić zależność zmian strukturalnych od ilości cyklów zamrażania i odmrażania próbek. Sam pomiar polega na określeniu czasu przebiegu fal ultradźwiękowych przez próbkę. Maleje on proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia struktury. Ogólnie stwierdzono, że za pomocą fal ultradźwiękowych można ustalić: – stopień nasycenia próbek wodą (porowatość); zależność ta nie została jeszcze dokładnie ustalona; ze wzrostem nasycalności obniża się szybkość fal dźwiękowych; świadczy to również o obniżeniu się modułu sprężystości; zmiany strukturalne materiału w próbce zamrażanej, w zależności od ilości cyklów zamrażania i odmrażania. Aparatura do pomiarów ultradźwiękowych jest kosztowna, a pewne zależności nie są jeszcze ściśle określone. Należy jes zcze wspomnieć o badaniach mrozoodporności metodą ustalenia za pomocą odpowiednich porozymetrów wielkości oraz ilości porów i kapilar w wyrobie. Również były podjęte próby przechodzenia fal ultradźwiękowych długości fali dźwiękowej, jaką wydaje wyrób po odpowiednim uderzeniu. Badania mrozoodporności dla celów naukowo-badawczych wymagają kompleksowego oznaczenia różnych parametrów i własności wyrobów ceramiki budowlanej, gdyż mają one wpływ na korozję wskutek działania niskich temperatur. [hasła pokrewne: litdrew, calypso hetmańska, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: calypso hetmańska litdrew pokrycia dachowe