Poszczególne elektrolizery

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz ze względu na trujące gazy, jak fluorowodór lub tlenek węgla, wydobywające się podczas elektrolizy, wanny nakryte są zazwyczaj płaszczem stalowym, zaopatrzonym w górnej swej części w galeryjkę dla obsługi. Do elektrolizy stosuje się prąd stały o napięciu 4+6 V, natężeniu zazwyczaj 40000+100 ,000 A r(może ono jednak dochodzić do 200000 A). Poszczególne e...

Nowoczesna architektura : W toku: Goldring Center for High Performance Sport / Patkau Architects i MacLennan Jaunkalns Miller Architects

Architekci Luxigon Patkau Architekci i MacLennan Jaunkalns Miller Architects, we wspólnym przedsięwzięciu zostali wybrani jako zwycięzcy międzynarodowego konkursu na projekt nowego kompleksu sportowego na University of Toronto, obejmującego Field House, Strength & Conditioning Center, klinikę i badania sportowe, udogodnienia dla studentów . Prace nad projektowaniem i programowaniem trwają, a zakończenie projek...

Ta wlasnosc cementu stanowi jego slaba strone i jest jednym z powodów korozji betonu

Krzemian dwuwapniowy ulega działaniu wody (hydratacja) powoli, natomiast następny kolejny składnik cementu, tj. glinian trójwapniowy - szybko. Jak widać z przebiegu reakcji powstaje Ca(OH)2, który rozpuszcza się w wodzie i wstępuje w reakcje chemiczne z różnymi rozpuszczalnymi w wodzie substancjami. Ta własność cementu stanowi jego słabą stronę i jest jednym z powodów korozji betonu. W wyniku zachodzącyc...

Architektura i nowoczesne budownictwo - Blasbichlers Twentyone / Blasbichler + Uniwersytet w Innsbrucku

ELEKTROLIZA TLENKU GLINU Dalszy proces otrzymywania aluminium polega na elektrolizie tlenku glinu w roztopionym kriolicie służącym za rozpuszczalnik. Proces ten odbywa się w wannach, tzw. elektrolizerach, a prąd doprowadza się za pomocą elektrod węglowych. Elektrody wykonane są z masy węglowej, uzyskanej z koksu naftowego lub smołowego. Elektrolizer jest to wanna, zazwyczaj prostokątna, o wymiarach w rzucie 4 ...

Najnowsze zdjęcia w galerii pokryciadachowe.net:

331#centrobud , #olx ciechanów , #parapety z kamienia , #olx człuchów praca , #olx mielec , #gruntowe pompy ciepła , #wspolczynnik przewodzenia ciepla , #błonnik witalny w aptece , #sugru allegro , #przelicznik styropianu ,