Zielony dach rozwiązaniem dla osób z większym portfelem

width=300Już w starożytności, żyjący w tym okresie nasi przodkowie, wykorzystywali rośliny zielone jako pokrycia dachowe. Świetnym przykładem ich wspaniałego kunsztu, są ogrody królowej Semiramidy zlokalizowane w Mezopotamii. Aktualnie inwestorzy, którzy w swoim budżecie posiadają nieco większe zasoby finansowe, cały czas poszukują pomysłów na wyróżnienie posi...

Metody nierozsypowe

Metody termiczne: a. Metody nierozsypowe polegające na spiekaniu w piecach obrotowych surowca z sodą i wapieniem, lub samą sodą lub samym wapieniem. Podobną metodę dla polskich surowców opracował J. Kwiatkowski. b. Metody rozsypowe na drodze spiekania w piecach obrotowych, polegające na przemianie ortokrzemianów wapnia. Metodę tę, zapoczątkowaną we Francji, opracował w Polsce J. Grzymek; stosuje się ją w cementowni Groszowice w oparciu o łupki z Nowej Rudy i pyły z Elektrowni w Turoszowie, z których otrzymuje się obok tlenku glinu. ce...

Dalszym niepozadanym dzialaniem jest zawezanie interwalu pomiedzy temperatura spiekania i topnienia surowców

Dalszym niepożądanym działaniem jest zawężanie interwału pomiędzy temperaturą spiekania i topnienia surowców. Surowce takie nie mogą być stosowane do produkcji wyrobów o czerepie spieczonym (klinkieru drogowego i budowlanego) oraz w niektórych wypadkach wyrobów dekarskich. Jednak tlenek wapniowy w postaci pylastej występujący w wyrobie ceramiki budowlanej na ogół nie obniża jego wytrzymałości mechanicznej, a wręcz przeciwnie po jakimś czasie ją podwyższa. Należy to tłumaczyć zachodzącym procesem karbonizacji wodorotlenku wapniowego w po...

Medyczny Taylorism ad

Dokładne ustalenie ilości dwutlenku siarki przechodzącego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne. Praktycznie można dla procesu wypalania w warunkach utleniających przyjąć 50-:-60010 wartości obliczonej według wzoru zaś dla procesu w warunkach redukcyjnych 10-:-20%. Po ustaleniu powyższych wielkości dla danych warunków wypalania i po obliczeniu ciśnienia parcjalnego powstałego H2S04 można stwierdzić, czy przy ochłodzeniu spalin do danej temperatury nastąpi kondensacja kwasu siarkowego w piecu. Wpływ tlenków siarki znajdujących się...

Najnowsze zdjęcia w galerii pokryciadachowe.net:

331#olx mielec , #gruntowe pompy ciepła , #wspolczynnik przewodzenia ciepla , #błonnik witalny w aptece , #sugru allegro , #przelicznik styropianu , #łaty kontrłaty , #stal bud skoczów , #produkcja cementu , #olx bytów ,