Skip to content

KOROZJA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANA ZWIAZKAMI SIARKI

3 miesiące ago

221 words

KOROZJA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANA ZWIĄZKAMI SIARKI. Zagadnienie szkodliwego działania związków siarki w materiałach budowlanych było tematem licznych badań zapoczątkowanych już w końcu dziewiętnastego wieku. W okresie międzywojennym podjęto w różnych ośrodkach naukowych systematyczne badania tego problemu. Osiągnięcia tych prac są w wielu przypadkach do dzisiaj aktualne i często omawiane w literaturze naukowej i technicznej. Związki siarki mogą wpływać niekorzystnie na przebieg procesu technologicznego produkcji oraz powodować szkodliwe zmiany w gotowych wyrobach i elementach budowlanych. Ustalenie wpływu związków siarki na poszczególne parametry technologiczne oraz własności wyrobów ceramiki budowlanej i powstawanie korozji jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym i dotychczas w niektórych wypadkach niezupełnie wyjaśnionym. Istnieje na ten temat szereg poglądów i hipotez nieraz bardzo kontrowersyjnych i sprzecznych. Problem ten ma j ednak duże znaczenie praktyczne z uwagi na coraz większą mechanizację i automatyzację produkcji ceramicznych materiałów budowlanych oraz duże straty spowodowane w budownictwie nieodpowiednią jakością wyrobów zawierających rozpuszczalne związki siarki. Obecnie prowadzone prace naukowe i techniczne dotyczą przede wszystkim poszukiwania metod i środków unieszkodliwienia związków siarki podczas procesu produkcji wyrobów ceramiki budowlanej i w gotowych wyrobach już wbudowanych w elementy budowlane. [hasła pokrewne: pokrycia parapety z kamieniaowe, budomur, parapety z kamienia ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur parapety z kamienia pokrycia dachowe