Skip to content

KOROZJA I WADY WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANE SKLADNIKAMI WEGLANOWYMI

2 miesiące ago

135 words

KOROZJA I WADY WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANE SKŁADNIKAMI WĘGLANOWYMI. W surowcach ilastych ceramiki budowlanej bardzo często spotyka się domieszkę minerałów węglanowych, składających się przeważnie z węglanu wapniowego, rzadziej magnezowego lub żelazowego. Mogą one występować w postaci ziarn i okruchów, względnie pylastej bardzo rozdrobnionej, równomiernie wymieszanej z pozostałymi składnikami skat ilastych. Zawartość węglanów w surowcach ilastych ceramiki budowlanej może dochodzić nawet do 30010 i zależnie ad swojego składu chemicznego i formy występowania mogą one powodować bardzo poważne obniżenie jakości otrzymywanych wyrobów ceglarskich oraz wpływać na niektóre ich własności fizyko-chemiczne. W niniejszym rozdziale zostaną omówione procesy korozji i wady wyrobów spowodowane domieszkami węglanów w surowcach ilastych. [przypisy: zagospodarowanie skarpy, pokrycia dachowe, zmiękczanie wody w domu ]

Powiązane tematy z artykułem: pokrycia dachowe zagospodarowanie skarpy zmiękczanie wody w domu