Skip to content

Koncowym produktem tej dysocjacji sa wolne tlenki wapnia i magnezu

3 miesiące ago

177 words

Końcowym produktem tej dysocjacji są wolne tlenki wapnia i magnezu. W surowcach ilastych ceramiki budowlanej szczególnie niepożądana jest obecność wolnego tlenku magnezowego w procesie wypalania. Może on tworzyć z tlenkiem siarki (S03) bardzo szkodliwy siarczan magnezowy Dotyczy to również węglanu magnezowego MgC03 występującego jako minerał magnezyt. Magnezyt ma połysk szklisty lub matowy, jest bezbarwny, biały, żółtawy, szary, brunatny lub czarny, twardość 4,0 -4,5, ciężar właściwy 3,0 Glcm3. Krystalizuje w układzie trygonalnym. Występuje w postaci krystalicznej lub jako bezpostaciowy z krzemionką. Dysocjacja termiczna węglanu magnezowego przebiega już intensywnie w temperaturze 540°C . W surowcach ilastych ceramiki budowlanej występuje w stanie wolnym na ogół bardzo rzadko. Mniejsze znaczenie mają występujące w niewielkich ilościach w surowcach ilastych węglany żelaza i alkaliów. Dysocjują one w niskich stosunkowo temperaturach, tworząc niskotopliwe związki krzemianowe w czerepie wyrobu. Węglan żelazawy (syderyt) występuje w niektórych surowcach w-postaci dużych buł sferosyderytowych utrudniających przerób mas. [więcej w: neonet pszczyna, cement glinowy, litdrew ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy litdrew neonet pszczyna