Skip to content

Jedna z prostszych metod chemicznych unieszkodliwiania tlenku wapniowego w gotowych juz wypalonych wyrobach polega na zatapianiu ich w wodzie bezposrednio po wywiezieniu z pieca

5 miesięcy ago

292 words

Jedna z prostszych metod chemicznych unieszkodliwiania tlenku wapniowego w gotowych już wypalonych wyrobach polega na zatapianiu ich w wodzie bezpośrednio po wywiezieniu z pieca. Zawarty w czerepie tlenek wapniowy ulega wtedy raptownej hydratacji z nadmiarem wody, tworząc mleczko wapienne, które wypełnia otwarte pory i kapilary oraz częściowo przechodzi na zewnątrz powierzchni wyrobów do otaczającej je wody. W ten sposób tlenek wapniowy po hydratacji już nie powoduje mechanicznego niszczenia struktury czerepu. W przypadku, gdy temperatura wyrobów po wywiezieniu z pieca jest odpowiednio jeszcze wysoka, to przy hydratacji tlenku wapniowego w tych warunkach może powstawać dwuhydrat, który ulega powolnemu przejściu w wodorotlenek i nie powoduje już nadmiernych naprężeń w czerepie. Zatapianie wyrobów stosuje się w przemyśle ceramiki budowlanej jednak tylko w małych zakładach o niewielkiej produkcji i to przeważnie cegły pełnej. Stosuje się do tego celu tzw. z atopie – baseny w postaci kanałów lub zamkniętych zbiorników wody. Do basenów takich wprowadza się za pomocą wyciągów linowych lub wciągarek wózki z wyrobami i pozostawia je na określony czas. Metoda zatapiania wyrobów ceramiki budowlanej ma również wiele ujemnych stron, a mianowicie: – proces operacji zatapiania wyrobów musi przebiegać długi czas by był skuteczny; – wygląd zewnętrzny wyrobów zatopionych jest bardzo zły, na powierzchni występują przeważnie odpryski i, spękania; -wyroby zatopione są znacznie cięższe, a więc ich transport jest kosztowniejszy; – stosowanie tej metody znacznie podwyższa koszty produkcji. Na zakończenie rozdziału należy stwierdzić, że największą przyszłość w nowoczesnym ,przemyśle ceramiki budowlanej mają metody unieszkodliwiania węglanów, oparte na suchym przerobie masy przy zachowaniu -plastycznego formowania półfabrykatów. [przypisy: litdrew, chemifarb, stal bud skoczów ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb litdrew stal bud skoczów