Skip to content

Ilosc cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymuja oraz obnizenie wytrzymalosci mechanicznej jest miara mrozoodpornosci wyrobów

4 miesiące ago

252 words

Ilość cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymują oraz obniżenie wytrzymałości mechanicznej jest miarą mrozoodporności wyrobów. Metoda ta jednak daje wyniki odbiegające od warunków naturalnych zamrażania wyrobów i jest ostrzejszym kryterium oceny jakości w tym zakresie. Dokładne rozeznanie odporności na działanie mrozu ceramicznych materiałów, budowlanych dają badania dyIatometryczne. Stosuje się do tego celu dylatometr specjalnie przystosowany do pomiarów w niskich ,temperaturach, do -25°C. Składa się ono z konstrukcji zbudowanej z prętów kwarcowych i rury kwarcowej wspartej na badanej próbce połączonej z czujnikiem do pomiaru zmian rozszerzalności lub skurczliwości liniowej. Lepsze wyniki dają pomiary na dylatometrach pozwalających równocześnie mierzyć te zmiany na próbce w trzech kierunkach. Skala czujnika Wynosi ± 18 Jo i pozwala odczytać zmiany z dokładnością nawet do ± 0,1 f-L. Cały dylatometr jest umieszczony w termostacie, w którym może być utrzymana temperatura ± 30°C. Pomiaru temperatury dokonuje się specjalnym termometrem z dokładnością do O,1 °C. Próbki do badań wycina się z wyrobów ceglarskich o wielkości 40X10X10 cm i po oczyszczeniu nasyca się wodą przez 24 godziny w warunkach atmosferycznych. Następnie umieszcza się próbki w dylatometrze pomiędzy specjalnymi stykami ze stali inwarowej. reguluje położenie skali czujnika na zero i prowadzi się zamrażanie do temperatury – 15°C notując czas, temperaturę i wskazania czujnika. Następnie dla tej samej próbki prowadzi się proces odmrażania do temperatury + 15°C. [podobne: cement glinowy, promostal, feroplex ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy feroplex promostal