Skip to content

Hydratyzowana masa cementowa

2 miesiące ago

101 words

Hydratyzowana masa cementowa stanowi zatem złożony konglomerat utworów krystalicznych i koloidalnych oraz ziarn cementu, które nie zetknęły się jeszcze z wodą. Przez działanie wody na cement minerały cementowe ulegają hydrolizie lub hydratacji, albo jednemu i drugiemu. Hydroliza polega na przyłączeniu wody z jednoczesnym rozkładem na nowe produkty. Przy hydratacji zachodzi jedynie przyłączenie wody bez rozkładu. Z poprzednio wymienionych składników cementu, krzemian trójwapniowy ulega bardzo łatwo działaniu wody i reaguje natychmiast po zarobieniu cementu wodą. Dowodem tego jest wydzielanie się wolnego Ca(OH)2. [patrz też: budomur, kocborowo, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur kocborowo zawidawie