Skip to content

dzialanie ujemne krzemionki

4 miesiące ago

248 words

W wypadku utworzenia się gelenitu działanie ujemne krzemionki polega jeszcze na wiązaniu tlenku glinowego, który jest podstawowym, aktywnym składnikiem cementu. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, jego kryształy mają postać okrągłych ziaren. Im wyższa jest temperatura zaczynu, tym więcej uwodnionego glinianu trójwapniowego wydziela się przy hydratacji. Badania wykazały, że na wytrzymałość cementu glinowego wpływa temperatura, przy której odbywa się jego wiązanie i twardnienie. Im wyższa jest temperatura hydratacji cementu, tym niższą wytrzymałość mają sporządzona z niego zaprawy -i betony, Tłumaczy się to różnicą struktury między produktami hydratacji powstałymi w normalnej temperaturze (CaO Ah03 . 10H20 li 2CaO• Ah03 . 8H; . lO) i podwyższonej temperaturze (3CaO• AhOCl 6H20). Gliniany jedno i dwu-wapniowe tworzą kryształy w postaci długich igieł lub płytek, które zrastają się ze sobą i spilśniają, co powoduje dużą wytrzymałość twardniejącego cementu. Natomiast glinian trójwapniowy krystalizuje w formie okrągłych ziaren, które nie mogą łączyć się w ten sposób ,i dlatego wytrzymałość cementu jest mniejsza, Ciepło hydratacji cementu glinowego wynosi po 28 dniach 70 –; – 90 cal/g, czyli jest tego rzędu co ciepło hydratacji cementu portlandzkiego o dużej zawartości C3S i CaA. Różnica jednak pomiędzy tymi cementami polega ma tym, że cement glinowy wydziela około 80% swego ogólnego ciepła hydratacji już w pierwszym dniu twardnienia. [podobne: parapety z kamienia , zastosowanie cementu , feroplex ]

Powiązane tematy z artykułem: feroplex parapety z kamienia zastosowanie cementu