Skip to content

Dalszym niepozadanym dzialaniem jest zawezanie interwalu pomiedzy temperatura spiekania i topnienia surowców

5 miesięcy ago

177 words

Dalszym niepożądanym działaniem jest zawężanie interwału pomiędzy temperaturą spiekania i topnienia surowców. Surowce takie nie mogą być stosowane do produkcji wyrobów o czerepie spieczonym (klinkieru drogowego i budowlanego) oraz w niektórych wypadkach wyrobów dekarskich. Jednak tlenek wapniowy w postaci pylastej występujący w wyrobie ceramiki budowlanej na ogół nie obniża jego wytrzymałości mechanicznej, a wręcz przeciwnie po jakimś czasie ją podwyższa. Należy to tłumaczyć zachodzącym procesem karbonizacji wodorotlenku wapniowego w porach i kapilarach wyrobów, w wyniku którego powstają drobne kryształy węglanu wapniowego zespajające strukturę czerepu i powodujące wzrost jego wytrzymałości mechanicznej. Karbonizacja Najpierw tlenek wapniowy ulega pod wpływem wilgoci- z powietrza reakcji hydratacji; tworzący się wodorotlenek wapniowy szczelnie wypełnia kapilary i pory otwarte, a po jakimś czasie następuje proces karbonizacji z udziałem dw utlenku węgla z atmosfery. Wolne tlenki wapnia i magnezu w wyrobach mogą w procesie wypalania przechodzić w szkodliwe, rozpuszczalne siarczany . Węglan żelazawy po dysocjacji termicznej w niskich temperaturach (400–; —<500°C) przechodzi w tlenek żelazowy Fe20a, który jest bardzo nietrwały i ulega redukcji do tlenku żelazawo-żelazowego Fea04 lub żelazawego FeO. Produkty tej redukcji mogą reagować ze składnikami czerepu dając niskotopliwe związki krzemianowe. [patrz też: parapety z kamieniaówki ceramiczne, parapety z kamienia, zastosowanie cementu ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb parapety z kamienia zastosowanie cementu