Skip to content

Charakterystyka cementów portlandzkich

4 miesiące ago

110 words

Jednocześnie zachodzi zagęszczenie gelu uwodnionego krzemianu dwuwapniowego. Następuje to wskutek częściowego odparowania wody, jeśli proces odbywa się na powietrzu oraz wskutek przenikania wody w głąb ziarn cementu i dalszej reakcji. Procesy tworzenia się gelu oraz krystalizacji, jak również dodatkowe procesy wiązania CO2 przez beton, powodują jego twardnienie i zamianę na sztuczny kamień. Przytoczony przebieg reakcji jest jednym ze sposobów wyjaśnienia chemizmu procesu wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego. Charakterystyka cementów portlandzkich Cement portlandzki zwykły jest cementem powszechnie stosowanym do wszelkich robót betonowych i żelbetowych. Jego cechą charakterystyczną jest powolne wiązanie. [przypisy: castorama cieszyn zewnętrzne, castorama cieszyn, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur castorama cieszyn zawidawie