Skip to content

Charakterystyczna cecha glinowego cementu ekspansywnego

2 miesiące ago

187 words

Cementu glinowego nie można mieszać z cementem portlandzkim, ponieważ powoduje to znaczne obniżenie wytrzymałości betonu sporządzonego z takiej mieszanki. Na podstawie cementu glinowego produkuje się cement specjalny: glinowy cement ekspansywny. Produkcja tego cementu polega na jednoczesnym przemieleniu klinkieru glinowego z dodatkiem 15 –; – 20% mieszaniny rozszerzającej, przygotowanej w ten sam sposób jak do portlandzkiego cementu ekspansywnego Działanie mieszaniny rozszerzającej polega na utworzeniu przy hydratacji uwodnionego siarczano-wapienu wapniowego (3CaO Ah03 3CaS04 31H20), który nie tylko kompensuje skurcz cementu, ale nawet powoduje dość znaczne powiększenie objętości dochodzącej i do 1% Charakterystyczną cechą glinowego cementu ekspansywnego jest krótki czas wiązania i duża wytrzymałość uzyskiwana już po kilku godzinach twardnienia. Początek wiązania tego cementu następuje po 2 –; – 5 minutach, koniec -po 6 –; – 15 minutach. Wytrzymałość na ściskanie zaczynu cementowego o właściwej zawartości wody wynosi po 6 godzinach około 100 kg/cm 2. Dzięki tym właściwościom cement glinowy nadaje się do tamponowania otworów wiertniczych, zagrożonych wtargnięciem wody oraz np. przy budowie podziemnych kolei. [przypisy: litdrew , pokrycia dachowe , zawidawie]

Powiązane tematy z artykułem: litdrew pokrycia dachowe zawidawie