Skip to content

Boksyt jugoslowianski

2 miesiące ago

151 words

W Europie najbogatsze złoża boksytu znajdują się na Węgrzech; boksyt tam eksploatowany odznacza się dobrą jakością. Drugie z kolei miejsce pod względem bogactwa złóż w Europie zajmuje Jugosławia. Boksyt jugosłowiański ustępuje pod względem jakości węgierskiemu, trudniejsza też jest jego eksploatacja. Z innych rud zawierających mniej niż 50% Ah03 wymienić należy: nefeliny na półwyspie Kola, ałunity w Transkaukazji, leucyty we Włoszech oraz szeroko rozpowszechnione glinki, szczególnie kaoliny. Rudy te eksploatowane są przez kraje, w których boksyt nie pokrywa własnego zapotrzebowania. W Polsce, poza ubogimi złożami w Nowej Rudzie. i Mierzęcicach, nie odkryto bogatszych złóż boksytu, toteż huta aluminium w Skawinie opiera swą produkcję na importowanym surowcu – tlenku glinu. Budowana obecnie druga huta w Malińcu koło Konina opierać ma swą produkcję na glinkach pochodzenia krajowego. [patrz też: cement glinowy, feroplex, litdrew ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy feroplex litdrew