Skip to content
2 miesiące ago

134 words

Związane ze wzmocnieniem materiału powiększenie twardości często nie jest zjawiskiem pożądanym; dla zmiękczenia materiału (połączonego ze zmniejszeniem wytrzymałości) poddaje się go wówczas wyżarzeniu W zależności od stopnia zgniotu, temperatury oraz czasu wyżarzania materiał przybiera różne stopnie twardości, które się oznacza liczbami, np. O, 1/4, 1/2, 3/4, 1, lub też nazwami: materiał miękki, półtwardy i twardy (przy 3 stopniach twardości). Blachę półtwardą np. uzyskać można dwoma sposobami: 1) walcowanie na gorąco w temperaturze ok. 400 -7- 500 oC, następnie walcowanie na zimno przy zgniocie ok. 40 %, wyżarzenie w temperaturze 300 -7- 450 oC, walcowanie na zimno przy zgniocie 10 -7- 30 %, 2) walcowanie na gorąco jw. , walcowanie na zimno przy zgniocie ok. 40 Jo, odprężenie przy 200 -7- 250 oC. 1. 4. 3. 2. [przypisy: castorama cieszyn, neonet pszczyna, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama cieszyn neonet pszczyna zawidawie