Skip to content

Autor: admin

Rozladowanie taczek odbywa sie w odwrotnej kolejnosci

4 miesiące ago

180 words

Obecnie ze względu na ulżenie w pracy zatrudnionym przy transporcie kobietom projektuje się zmniejszenie ładunku do 50 cegieł (5 warstw po 10 cegieł). Do poziomego transportu cegieł w pojemniku tego typu potrzebne są specjalne taczki. Taczki takie są zaopatrzone w przedniej części w tzw. widły, które robotnik po ustawieniu taczek w pozycji pionowej podsuwa pod…

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa

4 miesiące ago

140 words

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa na 2 nóżkach. Na podstawie tej układa się bezpośrednio pierwszą warstwę z 10 cegieł w pozycji tzw. rąbem. Znajdujące się z boków podstawki zabezpieczenia szczytowe zapobiegają zsunięciu się cegły z podstawki. Drugą warstwę, złożoną również z 10 cegieł, układa się, w takim samym położeniu na pierwszej.

Pojemnik klatkowy

4 miesiące ago

157 words

Pojemnik klatkowy na 104 cegły typ romb 1 składa się z podstawek stalowych oraz 4 ścianek bocznych, połączonych ze sobą zawiasowo po dwie. Konstrukcja ścianek i podstawek jest podobna do konstrukcji tych elementów w pojemniku typu Malcewa. Cegłę można układać na płask lub na rąb. W pierwszym wypadku układa się na każdej podstawce po 4…

Charakterystyczna cecha glinowego cementu ekspansywnego

4 miesiące ago

187 words

Cementu glinowego nie można mieszać z cementem portlandzkim, ponieważ powoduje to znaczne obniżenie wytrzymałości betonu sporządzonego z takiej mieszanki. Na podstawie cementu glinowego produkuje się cement specjalny: glinowy cement ekspansywny. Produkcja tego cementu polega na jednoczesnym przemieleniu klinkieru glinowego z dodatkiem 15 –; – 20% mieszaniny rozszerzającej, przygotowanej w ten sam sposób jak do portlandzkiego…

Samochody do przewozu cementu luzem

4 miesiące ago

155 words

Samochody do przewozu cementu luzem coraz bardziej zaczynają wypierać na większych budowach dostawy cementu w workach, Ładowanie zbiorników umieszczonych na przyczepie samochodu odbywa się bezpośrednio z silosów (zbiorników) w cementowni. Pobieranie cementu z silosów przy pomocy przewodów pneumatycznych przebiega z szybkością około 1 t na minutę tak, że czas ładowania jednego wozu o nośności około…

Lokomotywy uzywane do poruszania pociagów waskotorowych

4 miesiące ago

176 words

Lokomotywy używane do poruszania pociągów wąskotorowych mają napęd parowy lub spalinowy. W warunkach budowlanych teren budowy jest często ograniczony i nie pozwala na zmianę kierunku toru wąskotorowego za pomocą zwrotnic i łuków, które zwykle zajmują dużo miejsca. Stosuje się wówczas obrotnice stałe lub przenośne . Obrotnica stała składa się z dwóch tarcz: dolnej, na której…

Srodki transportu poziomego

4 miesiące ago

124 words

Środki transportu poziomego Do wewnętrznego transportu poziomego służą następujące środki transportu ręcznego: a. Taczki drewniane lub metalowe służące przede wszystkim do przewozu materiałów sypkich, zapraw i betonów. Pojemność taczek wynosi 0,06; -0,07 m. Wyłącznie do przewozu zapraw i betonów służą dwukołowe wózki, tzw. japonki o pojemności 0,20; -0,25 m.

Ciagniki maja mniejsza predkosc ruchu niz samochody

4 miesiące ago

142 words

Do transportu na placu budowy, gdzie nie ma utwardzonych ,dróg komunikacyjnych, lepiej niż samochód nadaje się ciągnik kołowy lub ciągnik gąsienicowy. Ciągniki mają mniejszą prędkość ruchu niż samochody, lecz zaletą tego rodzaju transportu jest pełne wykorzystanie silnika. Osiągamy to dzięki temu, że ciągnik nie jest związany sztywno z platformą jak samochód, lecz pracuje w powiązaniu…

Transport poziomy wózkami

4 miesiące ago

147 words

Transport poziomy wózkami poruszającymi się po szynach nazywamy transportem sztywnym. Do maszynowych środków transportu poziomego należą: pojazdy drogowe mechaniczne i pojazdy szynowe mechaniczne. Do drogowych pojazdów mechanicznych należą sarno chody , ciągniki i wszelkiego rodzaju wózki mające podwozia na kołach i poruszane przez silnik spalinowy lub elektryczny. Samochód ciężarowy służy do przewożenia wszelkich ładunków: cegły,…

Rozpuszczanie zwiazków glinu za pomoca kwasów

4 miesiące ago

120 words

Rozpuszczanie związków glinu za pomocą kwasów, z których najczęściej stosowany jest kwas siarkowy. Metody te stosuje się do surowców o małej zawartości (do 3%) tlenku żelaza. Metoda przy użyciu np. kwasu siarkowego polega na prażeniu surowca (np. glinki), poddaniu go działaniu kwasu siarkowego, z którego otrzymuje się siarczan glinu, a następnie wodorotlenku glinu.