Skip to content

Zielony dach rozwiązaniem dla osób z większym portfelem

5 miesięcy ago

178 words

Już w starożytności, żyjący w tym okresie nasi przodkowie, wykorzystywali rośliny zielone jako pokrycia dachowe. Świetnym przykładem ich wspaniałego kunsztu, są ogrody królowej Semiramidy zlokalizowane w Mezopotamii. Aktualnie inwestorzy, którzy w swoim budżecie posiadają nieco większe zasoby finansowe, cały czas poszukują pomysłów na wyróżnienie posiadanej przez nich posiadłości. Jednym z nich, moim zdaniem, może być…

Gonty drewniane

5 miesięcy ago

163 words

Osoby poszukujące poprzez wyszukiwarkę internetową informacji o ekologicznych rozwiązaniach dla każdego domu, prędzej czy później natrafią na artykuł o gontach drewnianych. Te pokrycia dachowe, wykorzystywane już kilkadziesiąt lat temu w budowanych domach góralskich, przeżywają aktualnie epokę odrodzenia. Co prawda cena, jaką należy zapłacić za metr kwadratowy pokrycia, pozwala na jego zakup nielicznej części naszego społeczeństwa.…

Produkcja cementu glinowego metoda spiekania mieszaniny surowców.

5 miesięcy ago

314 words

Produkcja cementu glinowego metodą spiekania mieszaniny surowców. Przygotowywanie mieszaniny surowcowej jest odmienne niż przy metodzie topienia. Surowy boksyt i wapień suszy się oddzielnie w suszarniach bębnowych i następnie dozuje w odpowiednim stosunku ilo-ściowym do młyna rurowego. W młynie mieszanina surowców rozmiela się na mączkę i dokładnie miesza. Zmielony materiał podaje się do zwilżaczek i formuje…

Produkcja cementu glinowego metoda topienia mieszaniny surowców

5 miesięcy ago

386 words

Produkcja cementu glinowego metodą topienia mieszaniny surowców. Boksyt przed podaniem go do mieszaniny surowcowej poddaje się wstępnej przeróbce, polegającej na rozdrobnieniu i prażeniu w temperaturze około 800°e. W tej temperaturze boksyt traci wodę związaną i jego struktura się rozluźnia, wskutek czego staje się om bardziej kruchy. Drugi składnik- wapno palone – rozdrobnia się w łamaczach.…

Wlasnosci i zastosowanie cementu glinowego.

5 miesięcy ago

234 words

Własności i zastosowanie cementu glinowego. Cement glinowy jest cementem szybko twardniejącym, uzyskującym w ,pierwszym okresie twardnienia duże wytrzymałości. Własność tę wykorzystuje się w budownictwie, gdzie używa się go przede wszystkim w pracach betonowych awaryjnych, tzn. do betonowania powstałych w betonach wyrw i szczelin oraz przy remontach mostów i dróg. Wysokie ciepło hydratacji umożliwia stosowanie cementu…

dzialanie ujemne krzemionki

5 miesięcy ago

248 words

W wypadku utworzenia się gelenitu działanie ujemne krzemionki polega jeszcze na wiązaniu tlenku glinowego, który jest podstawowym, aktywnym składnikiem cementu. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, jego kryształy mają postać okrągłych ziaren. Im wyższa jest temperatura zaczynu, tym więcej uwodnionego glinianu trójwapniowego wydziela się przy hydratacji. Badania wykazały, że na wytrzymałość cementu glinowego wpływa temperatura,…

Procesy zachodzace przy wiazaniu i twardnieniu cementu glinowego

5 miesięcy ago

188 words

Procesy zachodzące przy wiązaniu i twardnieniu cementu glinowego. W wyniku działania wody na cement glinowy zachodzi najpierw hydratacja glinianów, a przede wszystkim glinianu jedno-wapniowego. W normalnej temperaturze powstaje uwodniony glinian jednowapniowy CaO• AhOa . 10H20, w pustaci żelu. Związek ten rozpada się na szybko krystalizujący uwodniony glinian dwuwapniowy 2CaO .

Sklad mineralny cementu glinowego

5 miesięcy ago

113 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia…

Przemial cementu glinowego

5 miesięcy ago

160 words

Przemiał cementu glinowego. Klinkier cementu glinowego otrzymamy metodą topienia łub spiekania po skruszeniu w łamaczach do wielkości kawałków 20 + 25 mm przemiela się bez żadnych dodatków w młynach cementu. Fabryka cementu gli:n,owego powinna mieć duże młyny o znacznej wydajności, ponieważ klinkier cementu glinowgo jest bardzo twardy i ma małą zdolność przemielenia się. Stopień zmielenia…

Sprzet i maszyny do poziomego i pionowego transportu

5 miesięcy ago

136 words

Sprzęt i maszyny do poziomego i pionowego transportu na budowie Transport materiałów potrzebnych do wybudowania budynku należy do najbardziej pracochłonnych robót w budownictwie. 1 m3 budynku mieszkalnego bowiem trzeba przenieść około 500 Irg różnych materiałów budowlanych. Dla przeciętnego budynku o kubaturze 10000 m3 (około 115 izb mieszkalnych) trzeba zatem przenieść około 5000 ton materiałów, co…